Tündérvár Óvoda - Kunsziget

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tündérvár Óvoda Kunsziget
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodás korú gyermekek nevelése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szakmai felkészültség,gyermekszeretet,kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz,büntetlen előélet igazolása, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20 2650075 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tündérvár Óvoda - Kunsziget címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József Attila utca 2/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Tündérvár Óvoda - Kunsziget címére történő megküldésével (9184 Kunsziget, József Attila utca 2. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9184 Kunsziget, József Attila utca 2/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunsziget.hu - 2018. június 23.

        Tündérvár Óvoda honlapja - 2018. június 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.