Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ

Pályakarbantartó munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Gazdasági Működtetési Központ által fenntartott létesítmények üzemeltetése során a sportintézményeknél kertészeti jellegű, pálya-karbantartási feladatok elvégzése, külső és belső területek rendezése, növények gondozása (fűnyírás, gallyazás, avar- és hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés, füves/aszfaltos/salakos/műfüves sportfelületek karbantartásában való aktív részvétel, a feladathoz szükséges anyag- és eszközigények meghatározásával).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gazdasági Működtetési Központ munkaügyi szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyéb, létesítményüzemeltetéssel összefüggő szakmunkás végzettség,

        Sportlétesítményekben műfüves-, élőfüves zöldfelület - karbantartási - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Kisgépkezelői végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatában szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-698-5590 és 1/8151-780 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ címére történő megküldésével (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Pályakarbantartó munkás .         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ címére történő megküldésével (1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25/2018, valamint a munkakör megnevezését: Pályakarbantartó munkás .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 1158 Budapest, Ady Endre utca 31-33. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat honlapja - 2018. június 19.

        Gazdasági Működtetési Központ honlapja - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gmkxv.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.