Néprajzi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Néprajzi Múzeum
Üzemeltetési Főosztály

gépkocsivezető, anyagbeszerző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Néprajzi Múzeum személygépkocsijának vezetése, a gépkocsi üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ügyintézése (pl. szervizelés stb.). Anyagbeszerzési feladatok ellátása (igényelt áru szükség szerinti felkutatása, beszerzése, ezzel kapcsolatos egyeztetések és egyéb ehhez kapcsolódó ügyintézés). Emellett az Üzemeltetési Főosztályon felmerülő egyéb, esetenként fizikai munkával járó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        a városi és városon kívüli közlekedésben nagy gépkocsivezetési tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyar állampolgárság, vagy jogszabály szerint bevándorolt vagy letelepedett státusz, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        BE jogosítvány, illetve vontatásban szerzett gyakorlat

        alapfokú angol nyelvtudás

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat és szervezőképesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/447-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető, anyagbeszerző.         Postai úton, a pályázatnak a Néprajzi Múzeum címére történő megküldésével (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NM/447-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: gépkocsivezető, anyagbeszerző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes beszélgetés alapján történő kiválasztás, és a munkáltató felé történő felterjesztés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.neprajz.hu - 2018. június 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató négy hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neprajz.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.