Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Oktatási és Tanulmányi Osztályán

ügyintéző, gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Részvétel az egyetem Oktatási és Tanulmányi Osztályának gazdasági és adminisztrációs tevékenységében. Oktatási tevékenységgel, tanulmányi feladatokkal, hallgatói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos számlák érkeztetése, alaki, tartalmi ellenőrzése, teljesítésigazolások előkészítése. Kötelezettségvállalások (szerződések, megrendelők) előkészítése, árajánlatok beszerzése az egyetem belső szabályzatai szerint. EOS rendszerben BIL-ek rögzítése, szerződések feltöltése. Éves költségvetési tervezési feladatokban közreműködés, szervezeti egység, tanszékek éves költségvetési keretének folyamatos nyomon követése, egyeztetés a gazdasági igazgatóság kijelölt munkatársaival. Kiküldetések dokumentálása, kiküldetési rendelvények elkészítése. Számlaigénylők elkészítése, feladása gazdasági igazgatóság részére. Kalkulációs lapok készítése (tanfolyamok, kurzusok, előkészítők stb.).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szakirányú szakképesítés,

        Legalább 2 év szakmai tapasztalat

        Felhasználói szintű MS Office ismeret (irodai alkalmazások)

        Büntetlen előélet (alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés

        Mérlegképes könyvelői végzettség

        2 évnél hosszabb szakmai tapasztalat

        Költségvetési szervnél, felsőoktatási intézményben szerzett tapasztalat

        EOS vagy más egyéb könyvviteli rendszer felhasználói szintű ismerete

        Kulturális intézményben szerzett tapasztalat

        Angol vagy német nyelvismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget, szakképzettséget, esetlegesen meglévő nyelvismeretet tanúsító okiratmásolatok

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1393/1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző, gazdasági ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MIO-1393/1/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyintéző, gazdasági ügyintéző .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1077 Budapest, Wesselényi utca 52. zárt borítékban, rajta a munkakör megnevezésével .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja. Az elbírálás során sor kerülhet szakmai kompetenciamérésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem honlapja (lfze.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

„A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal együtt kell benyújtania. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Adatvédelmi, adatkezelési és adatbiztonsági Szabályzatában rögzített szabályairól az lfze.hu/kozzetetel honlapon a Közzététel részben szerepel részletes tájékoztatás.”

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a lfze.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.