Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza

kulturális szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Hagyományok Háza Szervezési osztályának munkatársaként részt vesz a Hagyományok Háza programjainak megszervezésében, mint például néptáncra épülő színháztermi programok, tematikus rendezvények, fotó- és összművészeti kiállítások. Feladatai közé tartozik a Hagyományok Háza önkéntes és közösségi szolgálati programjának koordinációja és fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        szakmai tapasztalat a kulturális szervezés területén

        felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angol és további idegen nyelvek ismerete

        néprajzi tájékozottság, a táncházmozgalom intézményeinek, szereplőinek ismerete

Elvárt kompetenciák:

        kiemelkedő szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,

        szervezőkészség,

        kreativitás, problémamegoldó képesség,

        önállóság, de ugyanakkor csapatmunkára való képesség,

        rugalmasság, proaktivitás, terhelhetőség,

        határozottság,

        precizitás,

        diplomáciai érzék,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (munkakör betöltése esetén)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-11/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-11/2018, valamint a munkakör megnevezését: kulturális szervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2018. június 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.