Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum
igazgatói kabinet

ügyviteli alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A Szent István Király Múzeum igazgatóságán lévő napi szintű adminisztratív feladatok ellátása. • Nyilvántartások naprakész vezetése, kimutatások készítése: o Szabadságok, távollétek nyilvántartása és a táppénzes távollétek adminisztrációja, jelenléti ívek kezelése. o Munkába járással kapcsolatos (jegyek, bérletek, gépjármű) adminisztratív teendők ellátása, nyilvántartása. o Gépjármű-, munkaerő- és fotó igény nyilvántartása. o Nyilvántartás vezetése a határidőkről és az elintézendő feladatokról. • Dokumentumok iktatása, ügyiratok kiosztása, kezelése, irattárazása, postázása. • Irodaszer és takarítószer negyedévenkénti megrendelésének koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, közgazdász,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Professzionális szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        bűntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, közgazdász,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű precíz, pontos, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű megbízhatóság,

        Kiváló szintű alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

        Kiváló szintű jó stressz tűrő képesség,

        Kiváló szintű jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéltrajz

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végezettséget igazoló dokumentumok

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 754-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 754-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szikm.hu - 2018. június 20.

        facebook.com - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.