Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

gazdasági előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény pénzügyi, gazdasági feladatainak elvégzése, feladatellátások ellenőrzése, jelentések és adatszolgáltatások készítése, pályázatok pénzügyeinek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, közgazdasági érettségi vagy pénzügyi ügyintéző vagy egyéb pénzügyi végzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25-271-743 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-018/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Római körút 51/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DSZC-018/2018, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.