Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

                           

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság

jogi feladatkör

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű az álláshelyet betöltő távollétének időtartama –ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

Ellátandó feladatok:

Jogi képviselet ellátása; Jogszabály-módosítások, belső szabályozó eszközök véleményezésében való közreműködés; Igazgatósági szintű belső szabályozó eszközök tervezetének elkészítése; Közreműködés szerződések, megállapodások tervezetének kidolgozásában; Közreműködés hatósági döntések tervezetének elkészítésében; Adatvédelemmel összefüggő feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Lásd részletesen az ellátandó feladatoknál

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász szakképzettség,

        Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási gyakorlat

        közigazgatási hatósági ügyek intézésében szerzett gyakorlat

        jogi szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        kizárólag az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36-76-487-365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÁCS-IG/269-4/2019. , valamint a munkakör megnevezését: jogi feladatkör.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BÁCS-IG/269-4/2019., valamint a munkakör megnevezését: jogi feladatkör.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából, illetve munkaerő-kiválasztási célból – nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy jelentkezésének elküldése előtt olvassa el az álláspályázatra jelentkezőknek szóló Adatkezelési tájékoztatót a Magyar Államkincstár honlapján (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_). A tájékoztatóban foglaltak ismeretében tett nyilatkozatát a pályázat beküldésével egyidejűleg tegye meg. Nyilatkozat hiányában nem áll módunkban pályázati anyagát elbírálni. A pályázati kiírás közzétételre kerül a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati kiírások szövegében eltérés található, a www.kozigallas.hu oldalon közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.