Kiskőrösi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola

angol nyelvtanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6087 Dunavecse, Zrínyi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv tanítása, osztályfőnöki feladatok, továbbá a pedagógus munkakörhöz kapcsolódó egyéb feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelv szakos általános iskolai tanár,

        cselekvőképesség

        bűntetlen előélet

        továbbá annak igazolása, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a bűntetlen előélet igazolására, továbbá annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat a pályázat harmadik személynek továbbítására vonatkozó hozzájárulásról

        nyilatkozat személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez való hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 78/437-082 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 6087 Dunavecse, Zrínyi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/026/00461-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskőrösi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/026/00461-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: angol nyelvtanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kiskőrösi Tankerületi Központ

        Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.