Kazincbarcikai Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola

ügyviteli alkalmazott

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- vezeti az értekezletek, tanügyi és egyéb hivatalos megbeszélések jegyzőkönyveit, - iskolai jegyzőkönyvek elkészítése, formázása, - meghívók, plakátok és oklevelek elkészítése, - szükség esetén a tanórák védelme, valamint vagyonvédelem szempontjából, kapuk, ajtók nyitása és zárása, - az intézmény pedagógusaival, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása, - részvétel az iskola honlapjának szerkesztésében, - a tanulók adminisztratív ügyeinek intézése, - szükség esetén ellátja az adminisztratív tevékenységhez szorosan kapcsolódó levelezési, szövegszerkesztési feladatokat, - az iskola ügyvitelével kapcsolatos gépelési munkák elkészítése, - kezeli a rábízott ügyiratokat, betartva az ügyiratokkal kapcsolatos általános eljárási szabályokat, - tárolja, illetve kezeli a számára meghatározott intézményi dokumentációkat, - intézi a tanulók adminisztrációs jellegű ügyeit, - ellátja a rábízott adminisztrációs, szervezési munkákat, - közreműködik az anyag- és eszközbeszerzések lebonyolításában, - közreműködik a vizsgákkal kapcsolatos és egyéb adatszolgáltatások teljesítésében, - közreműködik a tanügyi nyilvántartások vezetésében, - iskolai statisztikák készítése, - fénymásol és gépel, - a szülők, pedagógusok, iskolába látogató személyek fogadása, ügyeik elintézése, vagy az ügyben illetékeshez juttatása - minden munkakörébe tartozó munkát elvégez, amivel az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes megbízza

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felsőfokú OKJ asszisztensi képzettség

        Büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        Fényképes önéletrajz

        Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/843-9873-as és a 06-30/844-2660 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola, 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01853-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.         Postai úton, a pályázatnak a Kazincbarcikai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/045/01853-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: ügyviteli alkalmazott.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.