Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 54.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a II. besorolási osztályban meghatározott pénzügyi igazgatási feladatok és gazdálkodással kapcsolatos feladatok. Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. Költségvetés, beszámoló, mérlegkészítés, kontírozás, könyvelés, adatszolgáltatások teljesítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügyi, számviteli képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat

        Regisztrált államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

        Önkormányzati gazdálkodási területen szerzett gyakorlat

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Személyi és szakmai önéletrajz. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

        Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata.

        Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/430-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1456-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kunágotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5746 Kunágota, Rákóczi utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1456-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kunagota.hu - 2018. június 25.

        www.almaskamaras.hu - 2018. június 25.

        www.pusztaottlaka.hu - 2018. június 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.