Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum
Üzemeltetési csoport

üzemeltetési csoportvezető (gondnok)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az üzemeltetéssel kapcsolatos évenkénti és napi szintű feladatok ellátása, a Múzeum és kiállítóhelyei üzemeltetéssel kapcsolatos munkájának biztosítása. • biztosítja a szakmai munka feltételeit, • biztosítja a Múzeum munkaszobáinak és kiállításainak tisztaságát, • az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi számlákat figyelemmel kíséri, ellenőrzi a fogyasztást és javaslatot tesz az üzemeltetés gazdaságosságának kialakítására, • anyagbeszerzés lebonyolítása, • a Múzeum kiállítóhelyei állapotának felmérése, hibák feltárása, jelentése, szöveges indoklása, • karbantartási munkák irányítása (beleértve a székesfehérvári kiállítóhelyek udvarainak rendbetartását is), • gépkocsi üzemeltetése, szükség szerint munkatársak szállítása, • biztosítja a Múzeum rendezvényeinek technikai feltételeit, • ellátja a tűzvédelmi feladatokat, • elkészíti a takarító személyzet munkabeosztása, • elkészíti éjjeliőrök beosztása, vagyonvédelmi feladatok ellátása, • portaszolgálat felügyelete, • ellátja a kiadványraktár működtetésének feladatait, a kiadványok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat a külön belső szabályzatban foglaltak szerint, • ellátja a SZIK-kel kötött munkamegosztási megállapodásból a Múzeumra háruló pénzügyi, gazdálkodási, adatszolgáltatási és nyilvántartási feladatokat, • elvégzi, illetve szükség szerint segíti a gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen belső szabályzatok elkészítését, • felügyeli és végzi az intézmény selejtezési és leltározási feladatait – a kulturális javak kivételével – a belső szabályzatban foglaltak szerint. • az igazgatóhelyettes által kiadott egyéb utasítások végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        cselekvőképesség

        érvényes B kategóriás jogosítvány

        bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, műszaki szakképzettség,

        villanyszerelő szakképzettség

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

        Kiváló szintű nyíltság és becsületesség,

        Jó szintű konstruktív gondokodás, innovatív megoldó képesség,

        Kiváló szintű precíz, pontos, önálló munkavégzés,

        Kiváló szintű részvétel csapatmunkában,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végezettséget igazoló dokumentumok

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 751-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 751-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: gondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.szikm.hu - 2018. június 20.

        facebook.com - 2018. június 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szikm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.