Debreceni Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Szakképzési Centrum

mérnöktanár, műszaki tanár (gépész ágazat)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.21-2019.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gépészet ágazatba és gépészet szakmacsoportba tartozó szakképesítések szakmai elméleti tantárgyainak oktatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, mérnöktanár, műszaki tanár (gépészet ágazat) vagy,

        a szakképzés szakirányának megfelelő szakos felsőfokú végzettség és szakképzettség

        büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okiratok másolata

        részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 52/471-798 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 986-6​/​2018 , valamint a munkakör megnevezését: mérnöktanár, műszaki tanár (gépész ágazat).         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (4030 Debrecen, Fokos utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 986-6​/​2018, valamint a munkakör megnevezését: mérnöktanár, műszaki tanár (gépész ágazat).

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati anyag elbírálását követően, az elbírálás alapján értesített pályázók személyes beszélgetésen vesznek részt az intézmény székhelyén. Az alkalmazásról az igazgató véleménye és javaslata alapján a centrum főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az iskola honlapján.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot elektronikus úton az baross.debrecen@gmail.com címre kell megküldeni. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dszcbaross.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.