Dombiratos Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dombiratos Község Önkormányzata

szociális gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

szociális étkezés és házi segítségnyújtási feladatok ellátása Dombiratos településen

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, szociális gondozó és ápoló végzettség 1/2000(I.7.) SzCsM rendelet alapján,

        Erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68/438-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dombiratos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/525/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó .         Postai úton, a pályázatnak a Dombiratos Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5745 Dombiratos, Széchenyi utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/525/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

3 hónap próbaidő kikötése

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dombiratos.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 23.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.