Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
Igazgatási csoport

Műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. pont Település-, terület és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi közszolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek, önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatos feladatok, közreműködés az önkormányzat és intézményei pályázati munkái, beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó közlekedési, vízügyi, építésügyi, környezetvédelmi, földművelésügyi, állat-, és növény-egészségügyi igazgatási feladatok ellátása, településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, önkormányzati tervezés feladatai.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, a 29/2012. (III.07.) Kormányrendelet 32. pontjában meghatározott képesítési feltételek,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Építész, építőmérnök, település-fejlesztési mérnök felsőfokú szakképzettség,

        Közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm.rendelet melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

        A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/263-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-20/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-20/2018., valamint a munkakör megnevezését: Műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csanadpalota.hu - 2018. június 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csanadpalota.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.