Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ - Zákányszék

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Homokháti Szociális Központ

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.07.01-2023.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.07.01.-2023.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa Gy.u.44. szám alatti intézmény által működtetett Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetése, Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék települések közigazgatási területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Felsőfokú képesítés, a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. melléklet I.rész I/1. pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség,

        Családsegítésben vagy gyermekjóléti szolgálatnál szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, iskolai bizonyítványok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen; nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázónál a 1997.évi XXXI. évi tv. 15 § (8) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 62/254-286 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ - Zákányszék címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa Gy. utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-285/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Szakmai vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ - Zákányszék címére történő megküldésével (6782 Zákányszék, Dózsa György utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-285/2018, valamint a munkakör megnevezését: Szakmai vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott írásos pályázatok elbírálását követően a pályázó személyek személyes meghallgatása alapján történik a kiválasztás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Délmagyarország

        www.hoszkp.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.