Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Integrált könyvtári rendszer kezelése, kölcsönzés, nyilvántartások vezetése, adminisztrációs munkák végzése, adatbázis-kezelés, programok, rendezvények szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        plakátok, meghívók, egyéb kiadványok tervezésében szerzett tapasztalat

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség, rugalmasság, csapatmunka, nagyfokú precizitás, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/5599747 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/K/2018. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.         Postai úton, a pályázatnak a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény címére történő megküldésével (7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 80/K/2018., valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        vkd.hu - 2018. június 12.

        dombovar.hu - 2018. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vkd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.