Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Növényvédelmi Intézet

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2x2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Herman Ottó utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A fiatal kutató feladata a hazai meztelen csigák faunisztikai, taxonómiai, növényvédelmi célzatú vizsgálata. Fő feladatai a hazai meztelen csiga fauna feltárása, a fajok azonosítása és a növényvédelemben betöltött szerepük tisztázása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrármérnök, kertészmérnök vagy biológus legalább jó minősítésű egyetemi (MSc) oklevél. Világnyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga. Angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás, az írott szaknyelv értése.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Malakológiai munkában szerzett gyakorlat. Taxonómiai, morfológiai alapismeretek. B-típusú jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz, Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Eddigi szakmai publikációs jegyzék ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1525 Budapest, Pf. 102. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-19/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-19/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Páll-Gergely Barna nyújt (36 1) 487-7521 telefonszámon vagy pall-gergely.barna@agrar.mta.hu elektronikus levélcímen.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.