Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Egyetemi Könyvtár és Levéltár

muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1088 , Ferenciek tere 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- muzeális gyűjtemény rendszerezése, felügyelete - muzeális gyűjtemény folyamatos gyarapítása: gyűjtőköri tevékenység végzése - egyetemtörténeti kiállítóhely megtervezése, berendezése - az oktatástörténet, ezen belül az egyetemtörténet meghatározott – oktatás módszertani jelentőségű - elvek szerinti elemzése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, muzeológus vagy történész-muzeológus,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Internetes alkalmazások, irodai alkalmazások gyakorlott szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

        áttekintő képesség,

        döntésképesség,

        megbízhatóság,

        kezdeményezőkészség,

        rendszerben való gondolkodás,

        elhivatottság,

        problémamegoldó készség,

        pontosság,

        képesség mind az önállóan, mind a csapatban való munkavégzésre,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        motivációs levél

        végzettségről szóló oklevelek, bizonyítványok másolatai

        sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/7812/1/2018 T-4 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE/7812/1/2018 T-4, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1053 Budapest, Ferenciek tere 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A pályázat elbírálása a benyújtott dokumentumok értékelése és személyes interjúk alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        https://www.elte.hu/allaspalyazatok - 2018.06.11

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.