Szentimrevárosi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentimrevárosi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Előre láthatóan 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Nyolc csoportos integráló óvodában közalkalmazotti státuszban, óvodapedagógus munkakör betöltése. 25-30 fős maximum létszámokkal, 3-tól 6-7 éves korú gyermekek nevelése, fejlesztése Pedagógiai Programunk alapján. Munkatársakkal és szülőkkel együttműködő, pozitív nevelőtársi viszony kialakítása. Pedagógus életpálya modellnek való megfelelés, naprakész dokumentáció vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus szakirányú végzettség,

        Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet,magyar állampolgárság, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, fényképes önéletrajz, iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, egészségügyi kiskönyv

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Szakvizsgával bővített másod diploma néphagyomány őrzés és/vagy fejlesztő pedagógia szak,

        Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szentimrevárosi Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/264/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szentimrevárosi Óvoda címére történő megküldésével (1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/264/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.