Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Atommagkutató Intézet
Pénzügyi és Számviteli Osztály

pénzügyi-számviteli osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, egy év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az MTA Atomki költségvetési tervezéssel, pénzellátással, gazdálkodással, beszámolással, a számvitellel és az irányítószerv, egyéb ellenőrző szervek által kért adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok elvégzése. Bizonylatok érvényesítése. Könyvviteli nyitási, zárási feladatok, előirányzatok módosítása. Pályázatok pénzügyi tervezése és elkülönített kezelése. Gazdasági szabályzatok felülvizsgálata. Havi, negyedéves, éves jelentések, beszámolók elkészítése. Pénzügyi és a Számviteli Osztály munkájának irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Pénzügyi-számviteli végzettség, mérlegképes könyvelői végzettség,

        Pénzügyi és számviteli területen szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, pénzügyi-számviteli végzettség, államháztartási mérlegképes szakképesítés,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Államháztartási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Uniós pályázatok pénzügyi elszámolásában való jártasság.

Elvárt kompetenciák:

        Hasonló munkakörben szerzett vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, a jogviszony létesítéséhez erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 52 509-200 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Bem tér 18/c. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA ATOMKI honlap - 2018. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A vezető megbízás határozott időre szól, mely kölcsönös megelégedettség esetén meghosszabbításra kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.atomki.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.