Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2083 Solymár, Mátyás király utca 19.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodás korú gyermekek nevelése, fejlesztése, az óvodapedagógusi munkakörhöz tartozó általános feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, Német Nemzetiségi Óvodapedagógus,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata, hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-26-360-184 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2083 Solymár, Mátyás király utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda címére történő megküldésével (2083 Solymár, Mátyás király utca Nagykovács. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 102/2018, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2083 Solymár, Mátyás király utca 19. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.