Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági Intézet, Molekuláris Nemesítési Osztály

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.02.28-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

GINOP-2.3.2-15-2016-00029 pályázat keretében hő és szárazságstressz tűrés genetikai és fiziológiai vizsgálatai szójában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrármérnök, kertészmérnök vagy biológus legalább jó minősítésű (MSc) oklevél,Világnyelvből középfokú C tipusú nyelvvizsga. Angol nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kutatásban szerzett gyakorlat. "B" kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány az álláshely elnyerése esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-17/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-17/2018, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2018. június 11.

        www.mta.hu - 2018. június 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Karsai Ildikó nyújt az alábbi e-mail címen: karsai.ildiko@agrar.mta.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.