Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági Intézet

tudományos munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Kukoricanemesítési Osztályon populáció térképezés, markerek keresése meghatározása, molekuláris nemesítési program elindítása. PhD hallgatókkal való foglalkozás, a fiatal kutatók képzése. Kutatási pályázat(ok) beadása illetve az osztályon jelenleg is folyó kutatási pályázatokban részletezett feladatok végzése. A kutatási eredmények publikálása magas színvonalú (lehetőleg Q1) nemzetközi tudományos folyóiratokban valamint részvétel kukorica beltenyészetett vonalak is hibridek előállításában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, agrármérnök, kertészmérnök vagy biológus legalább jó minősítésű (MSc) oklevél és magyar vagy a magyar PhD-val egyenértékű külföldön ( Európában vagy USA-ban) szerzett doktori fokozat,,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a meghirdetett témakörben végzett több éves kutatómunka, magas szintű angol nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes önéletrajz, Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata. PhD elnyerését igazoló okmány. Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 12.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-16/2018. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-16/2018., valamint a munkakör megnevezését: tudományos munkatárs.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.agrar.mta.hu - 2018. június 11.

        www.mta.hu - 2018. június 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.