Csanádpalota Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csanádpalota Város Önkormányzata

Gépkezelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A városüzemeltetési munkák, közterületek tisztántartásában, karbantartásában való közreműködés. Az önkormányzat tulajdonában álló gépek, gépjárművek (traktorok, fűnyírók, Bobcat stb.) rendeltetésszerű használata, karbantartása, gépi földmunkák, szezonális kertészeti munkák, fűnyírás elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, Gépkezelő,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléséhez).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-62/263-001 vagy a 06-30/415-5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-18/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Gépkezelő.         Postai úton, a pályázatnak a Csanádpalota Város Önkormányzata címére történő megküldésével (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71-18/2018., valamint a munkakör megnevezését: Gépkezelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Csongrád megye, 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.csanadpalota.hu - 2018. június 11.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.