Herédi Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Herédi Óvoda Nagykökényesi Tagóvodája
Nagykökényesi Tagóvoda

tagóvoda-vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3012 Nagykökényes, Petőfi út 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása, óvodai nevelés, tagóvoda-vezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógusi szakképesítés és közoktatási vezető szakképesítés,

        óvodapedagógusi és vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kreatívítás, kommunikációs készség, jó kézügyesség, jó munkabíróképesség, terhelhetőség, empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        óvodapedagógusi és közoktatási vezetői oklevél, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-37-377-016 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Herédi Óvoda címére történő megküldésével (3011 Heréd, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Herédi Óvoda címére történő megküldésével (3011 Heréd, Vörösmarty tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 54/2018, valamint a munkakör megnevezését: tagóvoda-vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3011 Heréd, Vörösmarty tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók közül a munkáltató, az óvoda vezetője dönt a kinevezésről, kikérve Nagykökényes polgármesterének véleményét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati Hirdetőtáblán (Heréd, Nagykökényes) - 2018. június 18.

        Heréd és Nagykökényes községek honlapja - 2018. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.