Országos Közegészségügyi Intézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Megváltozott munkaképességűek, pályakezdők jelentkezését is várjuk
Közegészségügyi Igazgatóság

szakmai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. július –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai anyagok készítése, bekérése, összeállítása, továbbításra előkészítése. Prezentációk készítése, publikálás. Munkahelyi vezető munkájának támogatása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, természettudományos vagy egészségügyi végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

        Statisztikai elemzésekben való jártasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Rugalmasság,

        Gyors hatékony mukavégzés önállóan és csapatban is.,

        Határozottság,

        Kiváló szintű szervező és koordináló készség,

        Kiváló szintű alkalmazkodó készség,

        Kiváló szintű problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz (fényképes)

        végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik

        Erkölcsi bizonyítvány - benyújtása a jogviszony létrejötte esetén szükséges

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Országos Közegészségügyi Intézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZ-3364-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szakmai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Országos Közegészségügyi Intézet címére történő megküldésével (1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZ-3364-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: szakmai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.