Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szociális és Gyermekjóléti Központ
Család -és Gyermekjóléti Központ

4 fő Óvodai – iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Szent István tér 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben foglalt, gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó, köznevelési intézményekben végzendő szociális munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Felsőfokú szociális alapvégzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

        3 hónap próbaidő

        Saját autó

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Családsegítésben vagy Gyermekjóléti Szolgálatnál szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-96-261-394 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2018 , valamint a munkakör megnevezését: 4 fő Óvodai – iskolai szociális segítő .         Postai úton, a pályázatnak a Szociális és Gyermekjóléti Központ - Csorna címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 168/2018, valamint a munkakör megnevezését: 4 fő Óvodai – iskolai szociális segítő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csorna Város Honlapja - www.csorna.hu - 2018. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.