Fejér Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály

osztályvezető főállatorvos

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021. július –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja szerinti feladatkörök

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Állategészségügyi és élelmiszerlánc-biztonsági hatósági tevékenység

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, Felsőoktatásban agrárképzési területen szerzett állatorvos szakképzettség,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szakmai tapasztalatok - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatósági gyakorlat és szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        állategészségügyi igazgatástani és járványügyi szakállatorvosi végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Szakmai alrendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolatai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/2480-231 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/ÉbÁO/00493-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főállatorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FE/ÉbÁO/00493-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: osztályvezető főállatorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.