Érdi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

rajztanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.27-2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

rajz tantárgy oktatása a felső tagozaton, művészet oktatás a művészeti iskola környezet- és kézműves kultúra tanszakán

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, rajz szak,

        büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/286-3919 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2084 Pilisszentiván, Szabadság út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/33-18/2018 , valamint a munkakör megnevezését: rajztanár.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2030 Érd, Alispán utca 8/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/33-18/2018, valamint a munkakör megnevezését: rajztanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

milbich@pilisszentivan.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.