Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

szociális- igazgatási előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7145 Sárpilis, Béke tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A Közös Önkormányzati Hivatal hatáskörébe tartozó utalványrendeletek készítése,számlák érkeztetése, teljesítés igazolása, számlázás, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése, állományi létszámváltozással, túlórával és nem rendszeres jövedelemmel kapcsolatos jelentési kötelezettség teljesítése a MÁK-nak, bevallási kötelezettségek teljesítése a NAV-nak, személyi nyilvántartás kezelése, pályázatok pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatok, önkormányzati házipénztár kezelése,rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos ügykör döntésre való előkészítése, hagyatékkal kapcsolatos ügyek döntésre való előkészítése, szociális étkezéssel kapcsolatos ügyek döntésre való előkészítése, közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztrációs és munkaügyi feladatok ellátása,iktatás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális és igazgatási feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, érettségi,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, pénzügyi- és számviteli ügyintéző,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3674/490-558/11 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7149 Báta, Fő utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/753-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: szociális- igazgatási előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7149 Báta, Fő utca 147. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BAT/753-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: szociális- igazgatási előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló vezető bírálja el Sárpilis Község polgármesterének egyetértésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bata.hu - 2018. június 13.

        www.sarpilis.hu - 2018. június 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bata.hu és a www.sarpilis.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.