Érsekvadkert Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Érsekvadkerti Mikszáth Kálmán Közművelődési Intézmény Könyvtár és Ifjúsági Ház

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 120.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető feladatkörébe tartozik az intézmény vezetése, a településen a közművelődési tevékenység ellátása,az intézmény dolgozói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, az 1/2000.(I.14.)NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyami végzettség,

        legalább öt éves szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        cselekvőképesség

        alapfokú számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség, pályázatírásban való jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló oklevelek másolata, a tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-35-340-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érsekvadkert Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 968/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Érsekvadkert Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 968/2018., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 91. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása képviselő-testületi zárt ülés keretében történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Munkáltató honlapja - 2018. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ersekvadkert.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.