Dunaújvárosi Tankerületi Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.08.21. - 2019.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkaköri leírásnak megfelelően a pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Emelt szintű szakképesítés, pedagógiai asszisztens vagy pedagógiai - családsegítő munkatárs szakképzettség,

        hasonló munkakörben - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        "B" kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        magas szintű együttműködési képesség,

        gyerekközpontú gondolkodás,

        empátia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefügő kezeléséhez hozzájárul

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata

        fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/521-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/596-7/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Kallos Dezső utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/596-7/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2427 Baracs, Szabadság tér 6. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.