Soproni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Dékáni Hivatalába

doktori előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Oktatásszervezés koordinálása magyar és idegen (elsősorban angol) nyelven a Doktori Iskolában - Idegen nyelvű levelezés és egyéb kommunkáció lebonyolítása - A doktoranduszok tanulmányi adminisztrációjának ellátása a Neptunban - A doktori fokozatszerzési eljárások előkészítése, szervezése - Kapcsolattartás külföldi oktatókkal és partnerekkel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet;

        legalább középfokú végzettség

        angol nyelv tárgyalásszintű ismerete

        számítógépes ismeret

        Jó kommunikációs készség

        precizitás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        német nyelv ismerete

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Erzsébet utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-38/2018. , valamint a munkakör megnevezését: doktori előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Soproni Egyetem címére történő megküldésével (9400 Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SOE-38/2018., valamint a munkakör megnevezését: doktori előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Erzsébet u. 9. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

SOE SZMSZ Foglalkoztatási követelményrendszer

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-sopron.hu

        Soproni Szuperinfo

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.uni-sopron.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.