Sajólád Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sajólád Község Önkormányzata

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3572 Sajólád, Dózsa Gy. út 111.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM., valamint az iskola-egészségügyről szóló 26/1997.(IX.3.) rendeletekben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        cselekvőképesség

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        felhasználói szintű számítógépes ismeretek (irodai alkalmazások)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36704591721 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sajólád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3572 Sajólád, Ady E. utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Slad/1530/2018. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.         Postai úton, a pályázatnak a Sajólád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3572 Sajólád, Ady Endre utca Ady E. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Slad/1530/2018., valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.sajolad.hu - 2018. július 2.

        Sajólád község hirdetőtáblája - 2018. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sajolad.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.