Győrszemerei Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrszemerei Polgármesteri Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9121 Győrszemere, Fő utca 20.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Győrszemere Községi Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének és beszámolójának elkészítésében való közreműködés, főkönyvi számlák egyeztetése, a könyveléssel, kontírozással,pénzügyi ügyintézéssel, a vonatkozó nyilvántartások vezetésével, adatszolgáltatásokkal, leltározással, készletek nyilvántartásával kapcsolatos feladatokban való közreműködés, intézményekkel kapcsolatos pénzügyi feladatok, ASP rendszer használata, vagyonkezeléssel, vagyonnyilvántartással kapcsolatos feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati és intézményi számviteli, pénzügyi és könyvelési feladatok végrehajtása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, gazdasági középiskolai végzettség, vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztensi szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, gazdaságtudományi felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        önkormányzati pénzügyi, gazdálkodási feladatkörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 2011. évi CXCIX. törvény 5. melléklete és a 45/2012 (III.20.) Korm. rendelet szerinti önéletrajz, a végzettséget tanúsító okiratok másolata, pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállallásáról, pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők teljeskörűen megismerhetik,három hónapnál nem régebbi - bűntetlenelőéletet igazoló- hatósági bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/551-056 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9121 Győrszemere, Fő utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1546/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (9121 Győrszemere, Fő utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1546/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9121 Győrszemere, Fő utca 20. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása során a pályázati dokumentációk alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatására kerül sor. a pályázat közzétevője fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyorszemere.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.