Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Építőmérnöki Kar
Hidak és Szerkezetek Tanszék

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rkp 3. K ép

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanszék gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása a tanszék ügyrendjének 42. § alapján (https://epito.bme.hu/sites/default/files/page/%C3%9Cgyrend_HS_20161012.pdf).

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Egyetem Szervezeti és Működési Rendje, valamint Humánpolitikai Szabályzata vonatkozó rendelkezései, illetve az Egyetem mindenkori belső az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, érettségi, valamint gazdasági ismeretek: Közgazdász vagy pénzügyi/számviteli végzettség, illetve a következő szakirányú képesítések valamelyike: Képesített könyvelő; közgazdász; mérlegképes könyvelő,,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelv társalgási szintű ismerete

        A BME egységes gazdálkodási (MGR), oktatás-nyilvántartási (Neptun) és iktatási (Poszeidon) rendszer használatának ismerete

        Költségvetési és / vagy felsőoktatási szférában szerzett szakmai tapasztalat

        Felsőfokú államháztartási tanfolyam

        Felsőfokú pénzügyi- számviteli végzettség

        Önálló, gyors, precíz munkavégzés

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló kommunikációs készség

        Ügyfélorientált magatartás

        Rugalmasság

        A kollektíva érdekeinek szem előtt tartása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékelni kell:

        Részletes fényképes szakmai önéletrajzot, (eddigi szakmai munkájának ismertetését, végzettségének, valamint idegen nyelv ismeretének megjelölését)

        A feltételek teljesítését igazoló oklevél és bizonyítvány másolatokat, a pályázati kiírásban előírt további követelmények igazolására vonatkozó okiratokat

        Továbbá minden olyan (ok)iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

        Az alkalmazás feltétele: érvényes, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, ami a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel.

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        A pályázónak nem szükséges benyújtania a pályázathoz előírt iratok / igazolások közül azokat, amelyeket az Egyetemre már korábban benyújtott, ott fellelhetőek és érvényesnek tekinthetők. Kérjük, erre utaljon a pályázatában, ha erre tekintettel valamely okiratot nem nyújtaná be.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/229 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címére történő megküldésével (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/229, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.bme.hu

        www.epito.bme.hu

        www.cvonline.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Lehetőség van részmunkaidős - napi 4 vagy 6 órában történő - foglalkoztatásra is.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.