Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

iskolatitkár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.09.03-2019.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

iskolatitkári feladatok középiskolában

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        iskolatitkári vagy adminisztrációs gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középfokú képesítés, iskolatitkár,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        iskolatitkári vagy adminisztrációs gyakorlat középiskolában vagy szakképzésben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány

        önéletrajz

        végzettség igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3614265384 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÜD/8/2018 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.         Postai úton, a pályázatnak a Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola címére történő megküldésével (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÜD/8/2018, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az iskola honlapján - 2018. július 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a borasziskola.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.