Kosd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kosd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

igazgatási-titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2612 Kosd, Szent István utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I. 22. titkársági testületi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagának előkészítése, jegyzőkönyvek vezetése és ezzel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása, iktatási, irattározási postázási feladatok. Pályázati anyagok kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        közigazgatásban töltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalmú szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 25. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 27597540 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kosd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2612 Kosd, Szent István utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/5-9/2018. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-titkársági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kosd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2612 Kosd, Szent István utca Szent Istv. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/5-9/2018., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási-titkársági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2612 Kosd, Szent István utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kosd.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.