Wosinsky Mór Megyei Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wosinsky Mór Megyei Múzeum

újkortörténész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A WMMM újkortörténeti gyűjteményének gyarapítása, kezelése, megőrzése és feldolgozása. Tolna megye 18-20. századi történetével kapcsolatos kutatások végzése, eredmények publikálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, történelem,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem, történelem,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        múzeumi gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű csoportmunka, önálló munkavégzés, kommunikáció,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz. Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítvány(ok), okmány(ok) másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2018. , valamint a munkakör megnevezését: újkortörténész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Wosinsky Mór Megyei Múzeum címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Szent István tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2018., valamint a munkakör megnevezését: újkortörténész-muzeológus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 26. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az igazgató bírálja el, a döntést követően értesítést küld a nyertes pályázónak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.wmmm.hu - 2018. július 9.

        www.szekszard.hu - 2018. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséről.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.