Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

takarító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Cuha utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Intézmény területén takarító feladatok ellátása. Iskolai tanévben délutáni, tanszünetekben korábbi, illetve délelőtti munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésében szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (9024 Győr, Cuha utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/M/813-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: takarító.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája címére történő megküldésével (9025 Győr, Kossuth Lajos utca 22/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZSZC/M/813-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: takarító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.