Surdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Surdi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2.

Zala megye, 8855 Belezna, Szabadság tér 20.

Zala megye, 8832 Liszó, Kanizsai utca 2.

Zala megye, 8857 Nemespátró, Petőfi Sándor utca 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1/16 Pénzügyi igazgatási feladatok

Ellátandó feladatok:

Költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok, teljes körű főkönyvi könyvelés vezetése, kötelezettségvállalások nyilvántartásának vezetése, éves és évközi beszámolók, mérlegjelentések elkészítése, rendeletek és módosítások előkészítése, támogatások igénylése, közreműködés a pénzügyi szabályzatok elkészítésében, karbantartásában.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzatok és intézményeik pénzügyi és vagyongazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelő,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Önkormányzatnál szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megkérését igazoló dokumentum

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

        iskolai végzettséget és egyéb végzettséget igazoló okiratok másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 93/377-001/101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/655/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Surdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: S/655/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8856 Surd, Kossuth Lajos utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.