Érdi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Érdi SZC Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája és Kollégiuma

kisegítő munkakör-technikai dolgozó karbantartó-udvaros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2370 Dabas, József A. utca 107.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Állagmegóvás, karbantartási munkálatok, gyep gondozás. Az iskola területén, parkolójának és kerítés menti részének rendben tartása, kisebb karbantartási munkák elvégzése, rendezvények lebonyolításának helyszínrendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        megbízhatóság, fizikai terhelhetőség

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, pályaalkalmassági vizsgálat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közintézményben végzett munkatapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai életrajz, képzettségeket igazoló dokumentumok szkennelve, erkölcsi bizonyítvány megküldése (pozitív elbírálás esetén megküldendő az iskola részére)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2000/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kisegítő munkakör-technikai dolgozó karbantartó-udvaros.         Postai úton, a pályázatnak a Érdi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (2030 Érd, Ercsi út 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZC-2000/2018, valamint a munkakör megnevezését: kisegítő munkakör-technikai dolgozó karbantartó-udvaros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Évenkénti széles körű ingyenes szakorvosi szűrővizsgálatok, Szolgálati férőhely, Díjmentes konditerem és szauna használat

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kzsdabas.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.