Gesztely és Társult Települések Szociális Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gesztely és Társult Települések Szociális Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása

Tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3715 Gesztely, Szabadság tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tanyagondnoki feladatok elvégzése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján, valamint a szolgálat szakmai programjában foglaltak szerint kell ellátni.Főbb feladatok: Szociális étkeztetéshez ebédszállítás ellátása; Közreműködés a házi segítségnyújtás nem szakmai jellegű munkájában (pl. gyógyszer kiváltás, bevásárlás); Egyéb kötelező szállítási feladatok ellátása, kiemelten a gyerekszállítás és egyéb szállítás (pl. szakorvosi ellátásra, egyéb egészségügyi intézményekbe történő betegszállítás); Település lakóinak kórházi, szociális otthoni látogatására, sportrendezvényekre, családi eseményekre, bevásárlásra történő szállítás, a rászoruló lakók önkormányzati rendezvényekre történő szállítása; Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos szervezési feladatok; Kapcsolattartás a lakossággal és a helyi civil szervezetekkel; Egyéb, a falugondnoki gépkocsi fenntartásával kapcsolatos feladatok; Közfoglalkoztatott dolgozók irányítása; Településüzemeltetési és egyéb kommunális feladatok ellátásában való részvétel, illetve közreműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        D kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gesztely-Újharangod állandó lakhely, helyismeret, falu és tanyagondnoki képzés elvégzéséről tanúsítvány megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, képesítésre vonatkozó okiratok másolata, D kategóriás jogosítvány, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi biztonyítvány, nyilatkozat a falu és tanyagondnoki tanfolyam elgézésének vállalalásáról és a képesítés megszerzéséről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 46/450-111, 06/70-382-6217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gesztely és Társult Települések Szociális Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása címére történő megküldésével (3715 Gesztely, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1354-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Gesztely és Társult Települések Szociális Gyermekvédelmi és Óvodai Társulása címére történő megküldésével (3715 Gesztely, Szabadság tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1354-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betölthető a Gesztely és Társult Települések Szociális, Gyermekvédelmi és Óvodai Társulás Társulási Tanácsa döntését követően.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.