Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda

Gyógypedagógiai/pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1188 Budapest, Ady E. u. 127. .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógus munkájának segítése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, Gyógypedagógiai - pedagógiai asszisztens,

        Pedagógiai asszisztensi - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Gyerek szeretet, precíz, igényes munkavégzés, közösségi szellem,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló oklevelek, nyilatkozat, hogy a pályázó adatait az eljárásban részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda címére történő megküldésével ( , . . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 357/0430 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógiai/pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda címére történő megküldésével (1188 Budapest, Ady Endre utca 127. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 357/0430, valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógiai/pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. május 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.