Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2.

Ellátandó feladatok:

Ellátja a kirendeltségekhez tartozó önkormányzatok és a közös fenntartású intézmények költségvetésével és annak végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör ellátása, melyhez az előírt képesítés: I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazda-ságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. VAGY II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés. -felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret, -vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Személyi adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajzot, végzettséget és képesítést igazoló okiratok másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a Dr. Kovács Adrienn 06/30-756-8959 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4732 Cégénydányád, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CKH/254/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4732 Cégényábránd, Dózsa György utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CKH/254/2018., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az egyetértési jogok gyakorló polgármesterrel együtt az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Cégénydányádi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések hirdetőtáblái

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 28.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.