Polgárdi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgárdi Polgármesteri Hivatal

jogi és igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

22. Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati és általános igazgatási ügyek; rendeletek, szabályzatok előkészítése, folyamatos felülvizsgálata; a Képviselő-testület működésével kapcsolatban felmerült feladatok, valamint a felettesek által meghatározott feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, jogász,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közigazgatási vagy önkormányzati - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        motivációs levél

        nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és a döntéshozók megismerhetik

        nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását

        hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati elbírálással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-22-576-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált-2118-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jogi és igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Polgárdi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8154 Polgárdi, Batthyány utca 132. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ált-2118-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: jogi és igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.polgardi.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.polgardi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.