Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Gazdasági ügyintéző - raktáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30-ig, a munkatárs tartós betegsége végé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Raktárosi feladatok ellátása irodaszer és karbantartó raktárban, leltár és selejtezés összeállítása, kapcsolódó és egyéb gazdasági ügyek intézése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi vagy gazdasági végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű önálló munkavégzés,

        Jó szintű precizitás, pontosság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai képzettséget igazoló bizonyítványok másolata, szakmai önéletrajz, foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. július 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/491-8308 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 572-3/1921/VSZC/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző - raktáros.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 572-3/1921/VSZC/2018, valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági ügyintéző - raktáros.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.