Fővárosi Állat és Növénykert

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Állat és Növénykert

online kommunikációs asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Állatkert hivatalos weblapjának adminisztrációs, technikai szerkesztése és tartalmi karbantartása (kép, szöveg, hang), valamint az Állatkert közösségi médiafelületeinek gondozása. Webes statisztikák készítése, online kampányok előkészítése, alkalmanként lebonyolítása. Az Intézményi info-mail kezelése, beérkező levelek megválaszolása az érintett szakterületekkel együttműködve. Hírlevelek küldése. Rendezvényken való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        online marketing területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        projektek menedzselésében szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        angol nyelvismeret

        erkölcsi bizonyítvány

        html-ismeretek

        gyakorlati szintű számítógépes irodai alkalmazások

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakirányú egyetemi végzettség

        angol felsőfokú nyelvvizsga

        több éves online aktivitásokban, online kampányokban való részvétel és azok önálló tervezése, lebonyolítása

        PR és kommunikációs területen szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

        rendezvényszervezésben szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        precíz, pontos munkavégzés,

        felelősségvállalás,

        képesség csapatmunkára és önálló munkavégzésre egyaránt,

        jó adminisztrációs készség,

        jó szintű kommunikáció és kapcsolatteremtő készség szóban és írásban,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        kiváló szintű problémamegoldó készség

        együttműködési készség

        komplex látásmód

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Állat és Növénykert címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2018 , valamint a munkakör megnevezését: online kommunikációs asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Állat és Növénykert címére történő megküldésével (1146 Budapest, Állatkerti körút 6-12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2018, valamint a munkakör megnevezését: online kommunikációs asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.budapest.hu - 2018. április 18.

        www.zoobudapest.com - 2018. április 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zoobudapest.com honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.