Magyar Nemzeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM
PALÓC MÚZEUMA

NÉPRAJZOS-MUZEOLÓGUS

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A múzeum néprajzi gyűjteményeinek gondozása, az anyag folyamatos leltározása, nyilvántartások vezetése. Kiállítások rendezése, múzeumpedagógiai, digitalizálási feladatok. A gyűjteményekkel, kiállításokkal kapcsolatos pályázatok lebonyolítása. A hollókői és a bánki tájházak szakmai felügyelete. Részvétel a múzeum tudományos és közönségkapcsolati munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, néprajz szak,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Múzeumi, kiállítási területen szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Múzeumpedagógiai gyakorlat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű Elkötelezettség a néprajzi emlékek gyűjtése, megőrzése, védelme mellett.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Problémamegoldó képesség.

        Önállóság a munkavégzésben.

        Kiváló szintű Együttműködési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget igazoló okiratok másolatai.

        Szakmai önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Nyilatkozat a személyes adatok – pályázati eljárással összefüggő – kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/833-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: NÉPRAJZOS-MUZEOLÓGUS.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Múzeum címére történő megküldésével (1088 Budapest, Múzeum krt 14-16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GI/833-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: NÉPRAJZOS-MUZEOLÓGUS.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a Főigazgató dönt, a terület felügyelő gyűjteményi Főigazgató-helyettes véleményének figyelembe vételével és jóváhagyásával.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnm.hu - 2018. április 19.

        www.palocmuzeum.hu - 2018. április 19.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hnm.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.